23948sdkhjf

Fleksible og effektive afregningsløsninger

Tilbydes
Udløber
30. juni 2019

Fleksible og effektive afregningsløsninger
Systemate har gennem mange års arbejde med komplicere­de workflow- og handelsløsninger opbygget kompetencer, der danner baggrund for en generel model til udvikling af kundespecifikke afregningsløsninger. Dette kan eksempelvis være inden for distributions-, telekommunikations- eller forsy­ningsbranchen. Løsningerne er designet til at kunne håndtere variationer i nationale krav til markedskommunikation, afreg­ningsmodeller, processer og lovkrav og således benyttes på tværs af landegrænser.

Standard software… så langt som muligt
Vi arbejder med udgangspunkt i en lean-baseret tankegang og fokuserer på værdiskabelse i forbindelse med generering af et validt afregningsgrundlag. Vi har således arbejdet med effekti­visering af workflows, processer og papirgange og ligger vægt på at benytte standard software så langt som muligt - fx ved integration til ERP og CRM systemer. Vi udvikler dermed kun kundespecifikke løsninger der, hvor standardsystemerne ikke rækker længere eller, hvis din virksomhed har behov for en kon­kurrencemæssig fordel.

Grundelementer i en modulbaseret "afregnings-motor"
Systemate's afregningsløsninger er opbygget omkring en serviceorienteret arkitektur, primært baseret på stan­dard Microsoft komponenter og teknologier inden for database, sikkerhed og interfaces. Løsningen består af en række funktionelle områder som kan sammensættes og tilpasses efter behov. Dette omfatter:
◾Kundehåndtering
◾Leverance
◾Afregning
◾Fakturering
◾Betaling

Arkitekturen udstiller de forskellige snitflader som enten web services eller via en message-bus og der er i udviklingen fokuseret på at benytte industristandarder, som tillader integrati­on til andre systemer.

Performance og stabilitet
Afregningsløsninger fra Systemate er rettet imod kunder med høj volumen og kompleksitet i produkter, kunder og parametre. En typisk flaskehals kan således ofte være den løbende modtagelse og håndtering af markedsdata.

Vores løsninger er udviklet fra bunden med dette for øje, og vi har i valget af database- og softwarearkitektur fokuseret på opdeling i komponenter og instanser som tillader en distribueret parallel afvikling. Dette giver mulighed for at skalere en løsning både til nuværende og fremtidige behov.

Læs mere på Systemate.dk
Udbyder
Systemate A/S
Lyshøjen 14
8520 Lystrup
Danmark

Christopher Harrison
Telefon: +45 96314444


Se hjemmeside
Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.131