23948sdkhjf

Få miljøgodkendt jeres lugt- og luftforurening på baggrund af OML

Tilbydes
Udløber
18. maj 2021

Kom i mål med jeres miljøgodkendelse – få foretaget OML-beregninger af EnergySolution. Vi har bl.a. foretaget OML-beregninger for et stort mejeriselskab.

Når industrivirksomheder bygger en ny skorsten eller tilkobler en ny enhed til en eksisterende skorsten, skal der laves en miljøgodkendelse. Derfor skal emissioner og spredning af partikler og stoffer beregnes. I EnergySolution tilbyder vi spredningsberegninger af virksomheders lugt- og luftforurening på baggrund af programmet OML-multi 6,2.

OML-modellen er anerkendt til både luft- og lugtberegninger og punktkilde- og arealkildeberegninger. OML står for "Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller" og er en såkaldt atmosfærisk spredningsmodel, der kan beregne udbredelsen af luftforurening op til 10-20 km. væk fra kilden – f.eks. en skorsten.

Når vi vurderer OML-beregningerne, benytter vi Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og konkrete afgørelser fra miljømyndighederne.

UDBYTTE SOM KUNDE

  • Få miljøgodkendt jeres udledning
  • Få undersøgt, om I overholder myndighedernes krav, alle vilkår og grænseværdier
  • Få vurderet og dimensioneret jeres skorsten ifm. miljøgodkendelse eller påbud
  • Få kortlagt emissioner og spredning af partikler og stoffer over større områder
  • Får vurderet CO2-aftrykket

 

Hvad er en OML-beregning?: OML står for "Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller" og er en såkaldt atmosfærisk spredningsmodel, der kan beregne udbredelsen af luftforurening op til 10-20 km. væk fra kilden – f.eks. en skorsten. Den er udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der nu er afløst af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.
Udbyder
Energysolution A/S
True Møllevej 1
8381 Tilst
Danmark

Frank Meldgaard Christensen
Telefon: +45 52506667


Se hjemmeside
Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.157