Data Protection Impact Assessment (DPIA) efter ISO/IEC 29134

I alt DKK 5.450 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Hørsholm Kommune
Periode(r)
26. februar 2018

26. februar 2018

Lær at gennemføre konsekvensvurderinger i forhold til organisationens persondata.

Med afsæt i den nye privacy-standard ISO/IEC 29134 (2017) lærer du at gennemføre Data Protection Impact Assessment (DPIA) i din organisation. Kurset opsummerer indledningsvis de nye lovkrav og standarder, hvorefter kursisterne klædes på til at kunne vurdere de potentielle privacy-indvirkninger af fx en proces, et informationssystem, et program eller en anden enhed, som behandler persondata. Samtidig gennemgås hvordan de fundne risici kan håndteres som en del af organisationens samlede arbejde med risikostyring.

Kurset giver dig:

  • Overblik over kravene i den nye EU Persondataforordning 
  • Indføring i processen for konsekvensvurdering for privacy efter ISO/IEC 29134
  • Værktøjer til identifikation, analyse og evaluering af mulige konsekvenser for privacy i forbindelse med behandling af persondata 
  • Vejledning i valg af foranstaltninger til håndtering af privacy-risici efter den nye standard, ISO/IEC 29151 (2017) 
  • Indblik i samspillet med varetagelse af privacy og informationssikkerhed efter ISO/IEC 27001


Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, som har ansvar for eller til opgave at styre eller implementere aktiviteter i forbindelse med den nye EU Persondataforordning. 

08:30 Morgenmad og velkomst
09:00 Introduktion til GDPR, principper og ledelsesstandarder for privacy
10:30 Pause 
10:45 Planlægning: Målsætninger, organisering og ressourcer til DPIA
11:00 Identifikation af dataflows
12:00 Frokost
13:00 Vurdering: identifikation, analyse og evaluering af privacy-risici
14:30 Pause
14:45 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering privacy-risici
15:30 Rapportering: udarbejdelse af DPIA-rapport
16:15 Opsamling

Du modtager på kurset præsentationen udskrevet i note-format. Ligeledes vil præsentationen blive gjort tilgængelig elektronisk.

Beskyttelse af følsomme informationer er i dag af stor betydning for alle organisationer. Med den nye EU persondataforordning stilles krav om, at både offentlige og private aktører gennemfører konsekvensvurderinger for privacy (DPIA), hvor behandlinger af personoplysninger sandsynliglig indebærer en høj risiko for de registreredes rettigheder.

Undervisningsadresse

Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

Send til en kollega

0.369