23948sdkhjf

Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
26. februar 2020

10. juni 2020
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at analysere og vurdere relevante problemstillinger inden for offentlig forvaltning og administration.

Du bliver bedre til at:

 • Begrunde metodiske valg og reflektere over konsekvenserne af disse valg
 • Behandle problemorienteret samfundsvidenskabeligt arbejde metodisk korrekt
 • Indsamle, bearbejde, analysere og præsentere empirisk materiale
 • Videreformidle undersøgelsesresultater
 • Arbejde med kvantitative og kvalitative data og vurdere disse
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i grundlæggende videnskabsteori og metodologi, som vil danne rammen om arbejdet med udvalgte teoretiske tilgange til problemstillinger inden for den offentlige sektor og forvaltning.

Du arbejder med:

 • Videnskabsteori
 • Socialisation, integration og stat
 • Konstruktion af modeller, årsagssammenhænge
 • Projektarbejdets metodologi
 • Udarbejdelse af problemformulering
 • Undersøgelsesdesign
 • Dataindsamlingsmetoder
 • Deskriptiv statistik, tabeller og grafer
 • Statistisk analyse og tolkning af data
 • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater
Læs hele beskrivelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for dig, der arbejder med eller har lyst til at arbejde med forvaltning og administration i den offentlige sektor.

Der vil være en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion og behandling af deltagernes samt underviserens konkrete cases.

På modulet udarbejder du en projektopgave om et emne af relevans for den offentlige forvaltning.

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Send til en kollega

0.232