23948sdkhjf

Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
18. november 2019

22. november 2019
AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø Kursusnr.: 49333
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00 Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder med skadeservice. Deltageren kan arbejde med rengørings- og desinfektionsmidler til brug for skadeservicearbejde. Kan foretage rengøringen ud fra kendskab til forskellige materialer, metoder, redskaber og maskiner. Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved rengøring efter forskellige typer af skader og snavs arbejde ud fra sin viden om rengørings-og desinfektionsmidler, fx  - deres egnethed til opgaven  - forskellige produkttyper  - midlernes indholdsstoffer og virkemåde  - faremærkninger og deres betydning  - Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisning I forbindelse med materialekendskab ved lofter, vægge, sanitet, inventar (løsøre) og gulve vurdere:  - materialernes egenskaber i forhold til typer af skader  - egnede midler og metoder til afrensning arbejde ud fra viden om forskellige materialer og deres egenskaber skelne mellem kendetegn og navne på materialer og beskrive disse i en sagsdokumentation I forbindelse med rengøringen vælge og dosere   - rengøringsmidler  -vaskemidler  - desinfektionsmidler  - lugtsaneringsmidler Under rengøringen arbejde ud fra hensyn til arbejdsmiljø bruge personlige værnemidler forebygge yderligere skader på  - bygningsdele  - løsøredele I forbindelse med redskaber og metoder ved rengøring af lofter, vægge, inventar, løsøre og gulv arbejde med  - tørre og våde metoder, herunder  - mikrofiber  - moppesystemer Under rengøring med diverse redskaber og metoder til- og afrigge forskellige typer af redskaber forebygge lidelser ved forkert belastning bruge metodekort tilrettelægge og arbejde ud fra en korrekt rækkefølge følge krav om hygiejne gennemføre kvalitetskontrol af udført arbejde I forbindelse med maskiner til skadeservicerengøring arbejde med  - industristøvsugere og specialmundstykker  - trykrensere  - extraktionsmaskiner  - maskiner til gulvbehandling  - maskiner til lugtsanering Under rengøring med maskiner klargøre og afrigge maskiner bruge metodebeskrivelser tilrettelægge og arbejde ud fra korrekt rækkefølge sikre et godt arbejdsmiljø  - arbejde med værnemidler  - sikre et støjdæmpet arbejdsmiljø  - arbejde sikkert med el  - forebygge arbejdsskader arbejde bevidst om strømforbrug finde fejl ved maskinernes eventuelle svigtende effekt Efter brug af maskiner rense og vedligeholde maskiner efterse maskiner for fejl og mangler  Kontaktinformation
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
Danmark

Anette Klinge Thygesen
Telefon: +45 79140322
Fax: +45 79140300


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.153