23948sdkhjf

Få gavn af værdifuld data i din boligudlejning

| Medlemsnyhed | Indrykket af Annoncørbetalt indhold

Som boligadministrator kan brugen af en lang række elektroniske og digitale redskaber lette det administrative arbejde og være medvirkende til at skabe et præcist billede over ejendommenes tilstand og forbrug.

Dette kan både understøtte de daglige arbejdsopgaver for dig som administrator, men også give beboerne nyttige informationer, som i sidste ende kan føre til mere tilfredse lejere.

En retfærdig fordeling af ejendommens forbrug
En af hjørnestenene for, at dine beboere kan føle sig godt tilfredse og tilpas i deres lejebolig, er, at de føler sig retfærdigt behandlet. Det kan blandt andet betyde, at de føler, at de betaler en fornuftig husleje, der står mål med lejemålets størrelse og tilstand. Det kan også betyde, at de føler sig sikre på, at de kun betaler for netop deres forbrug af el, vand og varme.

Et godt og præcist redskab til at måle hver enkelt husstands energiforbrug er ved at opsætte individuelle målere i hvert lejemål. På den måde kan beboerne føle sig trygge ved, at den energiregning, som de får ind ad døren, stemmer helt overens med deres forbrug. I den forbindelse kan der henvises til Brunata, som har en stor og årelang erfaring med energimåling i udlejningsejendomme. Tjek for eksempel deres mange forskellige typer af vandmålere og find netop den model, som dækker behovene i dine ejendomme.

Brunatas energimålere har den klare fordel, at de både er præcise og intelligente, således at du som administrator og dine lejere kan følge jeres energiforbrug online. Du kan få meget mere viden om intelligent måling og de mange fordele ved et online overblik af forbrug her.

Når først dine lejere får øjnene op for, at de selv kan tilgå et digitalt overblik over deres forbrug, vil henvendelser vedrørende forbrugsopgørelser og forbrugsregninger også dale, idet lejerne selv kan finde mange af svarene på deres spørgsmål. Dette både selvstændiggør beboerne, men giver dem også mulighed for på et oplyst grundlag at træffe beslutninger om valg og prioriteter i dagligdagen som for eksempel deres energivaner, husstandens økonomi og bæredygtighed.

Grønne sidegevinster
For mange danskere i dag er en miljøvenlig og bæredygtig livsstil et bevidst valg og af høj prioritet. Det har direkte indflydelse på den enkeltes dagligdagsvaner og for den enkeltes livskvalitet. Det har derfor betydning, at det nære miljø er rent og sundt, så børnene vokser op i en mindre forurenet verden, og at mangfoldigheden blandt vores planter og dyr bevares intakt. Men det er ikke kun det nære, der betyder noget for de valg, danskerne træffer. Den helt store nutidige og fremtidige udfordring for vores verden er den globale klimakrise, som desværre er begyndt at vise sig ved ændringer i klodens vejrforhold.

En god og effektiv måde til selv at gøre en bæredygtig indsats er ved at være opmærksom på sit forbrug af energi og naturligvis ved at sænke det. Du kan give dine beboere mulighed for at få et overblik over deres energiforbrug via de intelligente løsninger, således at de kan tilgå netop den data, som de føler behov for at vide mere om. På den baggrund kan beboerne vælge at tage et aktivt valg om at mindske deres CO2-udslip ved at ændre deres energiforbrug og ved generelt at omlægge deres dagligdagsvaner hen mod mere bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

De intelligente, digitale løsninger er med andre ord ikke kun en støtte og hjælp for dit daglige administrationsarbejde, men samtidig en vej hen mod mere trygge og glade beboere, der føler, at de får den information, som de skal bruge, på en nemt tilgængelig og meget overskuelig måde. Det er vist en win win situation for alle parter.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Annoncørbetalt indhold

Send til en kollega

0.081