23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Potentialet i AI er enormt – men det kræver en indsats på flere fronter at indløse det

Med vores teknologiske modenhed og mange data har vi i Danmark et godt udgangspunkt for at få succes med AI. Men både i virksomhedernes kultur, på det politiske plan og i det sprog, vi omtaler AI med, er der udfordringer, som vi skal adressere. Det mener IT-konsulentvirksomheden Columbus, som er med i Dansk Erhvervs AI-Koalition, der kortlægger danske virksomheders styrkepositioner og barrierer, når det gælder kunstig intelligens.

Som IT-konsulentvirksomhed har Columbus hver dag danske virksomheders forhold til AI og anden teknologisk udvikling tæt inde på livet.

Derfor er Columbus også glad for at være blandt de udvalgte virksomheder og organisationer, som Dansk Erhverv har inviteret med i den nye AI-Koalition, der arbejder med at kortlægge danske virksomheders styrkepositioner og barrierer, når det gælder kunstig intelligens.

Potentialet er enormt
Ifølge Kasper Ferløv Andersen, Sales Executive i Data & Analytics hos Columbus, er potentialet i AI enormt for danske virksomheder.

"Først og fremmest, fordi vi i Danmark og Norden generelt er ret tech-funderede. Vores pengesystem og kontakt til offentlige myndigheder er i vid udstrækning allerede digitalt, og vi har længe lagret store mængder data af god kvalitet, ikke mindst på sundhedsområdet. Vi er meget pragmatiske, når det kommer til teknologi, og vi har mulighed for at absorbere og udnytte ny teknologi meget hurtigere end mange andre lande. Vi har så meget data, at det kan give os en konkurrencemæssig fordel, når det kommer til at bygge noget, der reelt kan give værdi for os, hvis vi strukturerer og orkestrerer data klogt og ansvarligt."

Negativ AI-omtale stjæler billedet
AI-Koalitionen adresserer også de sikkerhedsmæssige udfordringer og etiske dilemmaer forbundet med udviklingen af AI. Ifølge Kasper Ferløv Andersen tager Columbus og den øvrige konsulentbranche sikkerhedsspørgsmålet yderst alvorligt.

Alligevel er den generelle retorik i omtalen af AI i dag ganske negativ, og det er et problem, mener han, fordi det overdøver alle de positive aspekter af AI.

"Det skyldes for mig at se, at debatten om udfordringerne ved AI handler meget om personhenførbare data. Når Taylor Swift bliver udnyttet på det sociale medie X med AI-genererede, upassende billeder, får det lynhurtigt et enormt publikum, og det er med til at skabe et skræmmebillede af AI som en ond magt."

I stedet bør debatten i højere grad handle om, hvilke gode muligheder, der er for virksomhederne, når de har mange data, som ikke er personhenførbare, mener han.

Der er brug for de positive AI-historier
"Det er data, de kan bruge til at forbedre deres processer og produkter, uden at det er farligt for nogen. Men fordi retorikken er negativ, opstår der det her narrativ, der kæmper imod udviklingen, og det er en af de udfordringer, vi ser."

Et mere positivt syn kommer ikke af sig selv.

"Der skal gøres noget aktivt. Virksomhederne kan adressere problemstillingen gennem deres arbejde med det, vi kalder Responsible AI, og politikerne skal tage et medansvar ved ikke kun at omtale AI som noget negativt. AI er som al anden teknologi menneskeskabt, og det kan misbruges i de forkerte hænder."

AI Act må ikke blive en barriere
Mens EU’s forslag til den såkaldte AI Act i øjeblikket er i høring hos Danmark og de andre medlemslande, arbejder AI-Koalitionen for at nuancere tilgangen til AI og styrke en fælles dansk indsats for at påvirke udviklingen inden for AI både politisk og forretningsmæssigt og indfri teknologiens potentialer.

"Set fra danske virksomheders synspunkt kan der opstå en udfordring, hvis EU’s kommende AI Act betyder, at vi ikke kan få adgang til den nyeste teknologi hurtigt nok, fordi der er en barriere for at komme ind på det europæiske marked. Så vil eksempelvis USA’s forspring blot blive endnu større," siger Kasper Ferløv Andersen.

AI som driver for dialog om IT-landskabet
I dag er det meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor højt AI står på agendaen.

"Det afhænger meget af virksomhedens teknologiske modenhed, og af hvem der tager beslutningerne. Lidt stereotypt kan man sige, at hvis lederne er af den gamle skole ikke finder AI så relevant, skal det bare køre, som det plejer. Er det ledere, der er mere fokuserede på teknologi, kan det ikke gå hurtigt nok med at bruge AI."

Men uanset hvor meget fokus man har på AI, er bare det at tale om kunstig intelligens nyttig for virksomheder, forklarer Kasper Ferløv Andersen.

"AI bliver mere og mere en driver for dialog om, hvordan virksomhedens IT-landskab ser ud. Er det overhovedet klar til at implementere AI? Det er de fleste virksomheders IT-landskab faktisk ikke. Derfor er spørgsmålet om AI en relevant mulighed for at se på, hvor klar man er til at tage imod ny teknologi. Hvordan bliver man skalerbar, konkurrencedygtig og fremtidssikret, når der sker store forandringer i verden?"

Eksperimentér og skalér
At være AI-klar kræver ikke kun, at teknologien er på plads. Organisationen skal også være klar – kulturelt, menneskeligt og ressourcemæssigt.

"Du skal have opbygget processer og strukturer omkring dit arbejde med AI, så din indsats ikke bare sker i øst og vest. Ledelsen skal tage det seriøst og være villig til at genbesøge virksomhedens AI-arbejde kontinuerligt. Både arbejdet med produktionsdata og håndteringen af personrelaterede data. AI udnyttes bedst i en mere try-and-error betonet kultur, hvor man udnytter muligheden for at eksperimentere med mindre impact, før man skalerer op. Tidligere tiders nulfejlskultur duer ikke længere, når du skal implementere AI, for du kommer 100 procent til at fejle undervejs. Til gengæld skaber du nye muligheder for dig selv, hver gang du foretager dig noget med AI," siger Kasper Ferløv Andersen.

Columbus A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Ballerup Kommune
Danmark
CVR nummer: DK13228345
P nummer: 1018457497

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047