23948sdkhjf

Kender du forskellen på reklamationer og garantier?

Ordene ”reklamationsret” og ”garanti” bruges ofte i flæng, selvom det juridisk set ikke er det samme. Undgå at forvirre dine kunder.
”Reklamationsret” er den ret som købeloven giver forbrugeren til at klage over en mangel ved en vare, mens ”garanti” typisk giver kunden flere beføjelser end de rettigheder.

Det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Reklamationsret
Reklamationsretten er reguleret i købeloven. Købeloven fastsætter reglerne for, hvad en forbruger kan klage over samt hvor længe, det er muligt at klage over en vare eller tjenesteydelse.

Reklamationsretten giver som nævnt ret til at klage over mangler ved en vare og den løber 2 år. I forbrugerkøb er reklamationsretten ufravigelig. Det betyder, at der ikke kan aftales, at forbrugeren ingen reklamationsret har eller at den er kortere end, hvad købeloven forskriver.

Garanti
Det er frivilligt om en erhvervsdrivende vil yde en garanti, men hvis der gives garanti, skal garantien give forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling end denne har efter lovgivningen.

Garanti gives ofte enten af producenten af en vare eller forhandleren. Når der ydes garanti skal den erhvervsdrivende, der giver garantien på klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Herudover skal garantiudstederen eller den der markedsføre garantien på forbrugerens anmodning udlevere garantien skriftligt. Garantiteksten skal være affattet på dansk.

De rettigheder forbrugeren får i henhold til en garanti varierer meget i forhold til, hvilke produkter garantien omfatter. Dette gør sig gældende både i forhold til garantiens varighed samt indhold. På visse produkter som fx madrasser ses ofte garantiperioder på indtil 10 år.

Garantier kan være begrænset til kun at gælde bestemte dele af en vare. Eksempelvis kan en garanti på et ur gælde for ur-kassen, men ikke for remmen.

Nogle garantier omfatter kun fabrikations- eller materialefejl, mens andre dækker alle fejl, der opstår i garantiperioden. Hvis der ikke er fastsat en begrænsning i garantien, må man gå fra, at varen kan fungere/holde i hele den aftalte garantiperiode.

De fleste garantier giver forbrugeren ret til at få varen repareret eller ombyttet. Når dette sker, starter der som udgangspunkt en ny garantiperiode for den ombyttede varer eller for de reparerede eller ombyttede dele.

Er der både reklamationsret og garanti?
Selvom en erhvervsdrivende yder en garanti gælder forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen fortsat, og det betyder, at reklamationsretten også gælder. Garantien erstatter derfor ikke reklamationsretten, men eksisterer sideløbende med den.

Anvendelse af reklamationsretten kan blive aktuel, hvis garantivilkårene indeholder begrænsninger fx hvis garantien kun omfatter dele af produktet, idet forbrugeren så kan anvende sin reklamationsret, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Læs mere om: jura
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093