23948sdkhjf

Handelssektoren har mistet mange jobs…

Men branchen har samlet set flere beskæftigede i dag end før krisen, viser en ny undersøgelse fra DI Handel. Detailsektoren har trods krisen holdt en høj beskæftigelse.
Beskæftigelsen i handelssektoren er faldet markant under krisen, men niveauet er stadig højt, når man sammenligner med tiden før krisen.

Mens detailsektoren har formået at holde en høj beskæftigelse under krisen, er engrossektoren hårdt ramt, og mange jobs er gået tabt. Udviklingen tyder på, at uddannelse i højere grad bliver vigtig i handelssektoren.

Beskæftigelsen i handelsbranchen toppede i slutningen af 2008 med knap 400.000 beskæftigede. Da krisen nåede til Danmark, blev handelssektoren også ramt, og antallet af jobs i handelssektoren faldt markant i løbet af 2009. I 2. kvartal 2011 var der knap 30.000 færre beskæftigede i handelssektoren, end da beskæftigelsen var på sit højeste.

På trods af det store fald i beskæftigelsen, er niveauet stadig højt, når vi sammenligner med tiden før krisen. Fra år 2000 og frem til 2005 var beskæftigelsen i handelssektoren forholdsvis stabil med omkring 350.000 beskæftigede, hvorefter den steg markant frem til slutningen af 2008.

Engroshandlen hårdt ramt
Udviklingen i beskæftigelsen i engros- og detailsektoren har været meget forskellig de senere år. Således har det fald i beskæftigelsen, der er konsekvensen af den økonomiske krise, ramt engrossektoren markant hårdere end detailsektoren.

Siden beskæftigelsen toppede i slutningen af 2008, er niveauet i engrossektoren faldet med 12 pct., mens der i detailsektoren kun er tale om et fald på 3 pct. Til sammenligning er den samlede beskæftigelse i Danmark faldet 6 pct. siden slutningen af 2008.

Der er ikke udsigt til bedring, når det gælder beskæftigelsessituationen i engrosvirksomhederne. Således forventer 24 pct. af virksomhederne i DI Handels seneste medlemsundersøgelse, at de vil have færre ansatte i 1. kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal sidste år, mens 18 pct. af virksomhederne forventer at afskedige medarbejdere.

Uddannelse bliver vigtigere i handelssektoren
Den typiske beskæftigede i engroshandlen er en faglært mand i starten af 40’erne. 45 pct. af de beskæftigede i engroshandlen har en erhvervsfaglig uddannelse. Udviklingen i beskæftigelsen i engrossektoren de seneste 10 år viser dog, at andelen af personer med en videregående uddannelse i engrossektoren er stigende på bekostning af særligt personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, men også andelen af personer med en erhvervsfaglig uddannelse er faldet en smule.

DI Handels undersøgelse blandt medlemmerne bekræfter, at uddannelse også fremover kommer til at spille en større rolle i engrosvirksomheder. Særligt personer med en videregående uddannelse vil der blive efterspurgt flere af. Af de virksomheder, der forventer at rekruttere i 1. kvartal 2012, forventer 6 ud af 10 at ansatte personer med en videregående uddannelse, mens færre end 5 ud af 10 forventer at rekruttere personer med en erhvervsfaglig uddannelse.

På den anden side viser undersøgelsen, at de virksomheder, der forventer at afskedige medarbejdere i 1. kvartal 2012 primært forventer at afskedige ufaglærte samt administrativt personale.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125