23948sdkhjf

Kolde ansatte koster kassen

Produktiviteten daler, når medarbejderne fryser. Ifølge en undersøgelse fra Go’ Energi fryser 58 procent på arbejde, og det går ud over deres produktivitet.
Det er svært at ramme tasterne, når fingrene er stive af kulde. Og der er mange kolde hænder hos ansatte i Danmark, viser en ny undersøgelse fra Go’ Energi. Faktisk svarer hele seks ud af ti, at de fryser på arbejdet.

- Det er en skam, for der er jo ingen, der fungerer optimalt, når man klaprer tænder. Derfor tilbyder vi også gennem vores Kurveknækker-ordning gratis vejledning i, hvordan man får bedre indeklima og bedre driftsøkonomi på arbejdspladsen. Langt de fleste virksomheder kan forbedre arbejdsmiljøet med relativt enkle tiltag til fordel for både de ansattes helbred og produktivitet og virksomhedens bundlinje, siger projektleder Thomas Drivsholm fra Go’ Energi.

Det stemmer overens med, at dårligt indeklima ifølge Teknologisk Institut koster samfundet 10 til 30 milliarder kroner årligt.

Koster milliarder
Kolde ansatte kan blive en økonomisk byrde for virksomhederne. Hele 79 procent svarer i Go’ Energis undersøgelse, at de bliver utilpasse, når de fryser og oplever træk. Det overrasker ikke civilingeniør Kasper Lynge, der er ekspert indeklima i det rådgivende ingeniørfirma Alectia.

- Et godt indeklima er ekstremt vigtigt for vores arbejdsevne. Forskning viser tydeligt, at temperaturen har en indflydelse på præstationsevnen, fordi den ansatte kommer til at fokusere på sit velbefindende og de fysiske omgivelser frem for arbejdsopgaverne. Så der er helt sikkert noget at hente i at få styr på indeklimaet – i forhold til både færre sygedage og større produktivitet, siger Kasper Lynge, der har skrevet ph.d.-afhandling om indeklima og produktivitet.

Undersøgelser viser, at den bedste temperatur er omkring 21-22 grader.

Slemt i erhvervslivet – værre i det offentlige
Go’ Energis undersøgelse viser, at 58 procent af de ansatte fryser i erhvervslivet, mens det gælder hele 65 procent af de offentligt ansatte. I Forsvarsministeriet har man for nylig foretaget en større energioptimering, hvor varmeanlægget er blevet effektiviseret og renoveret, og brystninger er blevet isoleret. Træk fra vinduerne gør dog fortsat, at nogle ansatte fryser.

- Det er klart blevet meget bedre med det nye varmeanlæg. Men vi oplever fortsat træk fra vinduerne – især når det blæser, og vinden står lige på bygningen. Det skaber indimellem problemer for medarbejderne, fordi man har sværere ved at koncentrere sig, hvis man fryser,” fortæller sikkerhedsofficer René Buron.

Da Forsvarsministeriet ligger i en ældre, bevaringsværdig bygning, er renovering mere besværlig at få gennemført.

- Vi har dog fået godkendt og gennemført energioptimering inde i bygningen, hvilket vi er meget glade for. Før måtte vi stoppe tæpper i udluftningshullerne under vinduerne – og hænge tæpper op, der hvor det trak fra. Indimellem måtte vi også tage varmeapparater i brug for at holde varmen. Men nu er der sket en stor forbedring, og vi arbejder på at få gjort noget ved de kolde vinduer, fortæller René Buron, som ud over et bedre arbejdsmiljø også forventer en væsentlig besparelse på energiudgifterne i fremtiden.

Tag fat om problemet
Og netop det at tage fat om problemets rod er det helt rigtige at gøre, mener Thomas Drivsholm fra Go’ Energi.

- Der kan være mange forskellige årsager til kulde og træk – fra utætheder over mangelfuld isolering til problemer med varme- og ventilationsanlæg. Det er vigtigt at få energiforbedret og dermed fjernet selve årsagen i stedet for at symptombehandle med tæpper og varmeblæsere, siger han.

Ifølge LO-rapporten ’Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller’ kan en forbedring af indeklimaet løfte produktiviteten med 10-20 procent på kontorarbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. Kasper Lynge fra Alectia mener, at en dialog med medarbejderne er første skridt til at løse problemerne.

- Det kan være tilstrækkeligt at flytte rundt på folk, så de mest kuldskære kommer væk fra kolde områder. Men er der væsentlige problemer, skal man renovere bygningen. Der er helt klart en gevinst at hente – både direkte på energiudgifterne og på medarbejdertrivsel, der giver højere produktivitet,” fastslår han.

Det viser undersøgelsen:
• 58 procent fryser på arbejdet: 42 procent blandt selvstændige, 58 procent blandt ansatte i erhvervslivet og 65 procent blandt offentligt ansatte.

• 83 procent mener, det påvirker deres produktivitet, når de fryser.

• 79 procent fryser og bliver utilpasse, når der er koldt på arbejdet.

Den bedste temperatur:
Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdspladsen opretholder en temperatur på mellem 18 og 25 grader. Undersøgelser viser dog, at den optimale temperatur ligger på omkring 21-22 grader.

Her kan der være koldt:
I ældre, dårligt isolerede bygninger
Ved vinduer – især gamle vinduer
Ved døråbninger
Ved store glasflader
I nærheden af ventilationssystemer

Få hjælp til et bedre indeklima: Go’ Energi giver gratis vejledning til virksomheder, der ønsker et godt indeklima og lavere energiudgifter. Læs mere på www.goenergi.dk

Kilde: Go' Energi

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078